тел.: (067) 333-22-01

MENU


Декрет Кбінету Міністрів України "Про державне мито " №7-93 від 21.02.1993 р.
 

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

 

Найменування документів і дій, 
за які справляється мито
Розміри ставок

Пункт 1 статті 3 виключено

Пункт 2 статті 3 виключено

 

3. За нотаріальні дії, чинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

 

а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження

1 відсоток суми договору,  але не менше одного неоподатковуваного  мінімуму доходів громадян

б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 

1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств 

0,1 відсотка вартості майна, що викуповується

г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

1 неоподатковуваний мінімум доходів  громадян

іншим особам

5 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян


д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці


1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян


е) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

 

є) за посвідчення заповітів

0,05 - " –

ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку спільному майні, нажитому за час шлюбу

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

и) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: 

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,03 - " –

іншим громадянам

0,1 - " –

і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

дітям, одному з подружжя, батькам

0,1 - " -

іншим громадянам

0,3 - " -

ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби

мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту

й) за посвідчення інших доручень

0,02 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян

к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна

2 - " -

л) за вчинення морського протесту

0,3 - " –

м) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків

0,3 - " -

н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку)

0,3 - " –

о) за вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або
1 відсоток вартості майна, яке  підлягає витребуванню, але  не менше 3  неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян і не  більше 100  неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян

п) за засвідчення вірності копій
документів та витягів з них (за сторінку)

0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)

0,02 - " –

с) за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, фермерських
господарств, колективних
сільськогосподарських
підприємств, кооперативних,
об'єднань, об'єднань громадян
іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським  підприємствам, іншим кооперативним
об'єднанням та об'єднанням
громадян і вчинення інших
нотаріальних дій, крім зазначених
у підпунктах "а" - "с" цього пункту

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

т) за видачу дублікатів нотаріально
посвідчених документів

0,03 - " –

у) за нотаріальне посвідчення договорів:

 

застави

0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) об'єктів нерухомості


0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) земельних  ділянок

0,01 відсотка від грошової
оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

ф) за посвідчення іпотечних  договорів, а також за посвідчення договорів відступлення права вимоги
за іпотечними договорами

0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі. 

4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)

5. За вчинення актів цивільного стану:

 

а) за реєстрацію шлюбу

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

   

з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3 - " -

г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

3 - " –

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

0,02 - " -

е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану

0,03 - " –

6. За вчинення інших дій: 

 

а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість  втраченого чи пошкодженого

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта:

 

на території України

10 - " -

за межами України

за тарифом консульського збору України

г) за видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або обмін посвідчення

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

д) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України

у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

є) за видачу документів громадянам
України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну

0,3 - " –

ж) за видачу або обмін посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:

 

на постійне проживання

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

на тимчасове проживання

2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян

з) за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян"

и) за видачу документів громадянам
України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку

0,5 - " -

і) за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних доку- ментів

ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

й) за подання заяв про вихід з  громадянства України

6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

к) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну

у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів

л) за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення документів, передбачених підпунктами "б","в" і  
"є" цього пункту, за заявами громадян

ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків

м) за реєстрацію місця проживання

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

н) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за/або обмін цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військо вослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків

о) за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України

за тарифами консульських зборів України

п) за операції з цінними паперами:

 

за реєстрацію випуску цінних паперів

0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

за реєстрацію деривативів

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу приватизаційних паперів

0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів

за придбання вексельних бланків

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк

р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України

1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду

с) за проведення прилюдних  торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України

 
1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об'єкт

т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок

0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності: { Абзац перший підпункту "у" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2986-III ( 2986-14 ) від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року } за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

100 доларів США;

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,

200 доларів США;

за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,

100 доларів США

за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:

 

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України

200 доларів США

за реєстрацію права на сорт

1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

за видачу примусової ліцензії на право використання сорту

3,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

х) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно

7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян